Föreningen


Om föreningen


 

 

Hamnens Företagsgrupp är en intresseförening kring Malmö hamn för Malmöbaserade företag. Vi är idag Malmös största företagsgrupp med cirka 175 medlemsföretag och med en snart trettioårig historia.

Vår målsättning är att skapa en plattform för att göra affärer med varandra. Vi träffas i första hand på lunchmöten där vi gör intressanta föregtagsbesök eller besök hos andra aktörer. Det ges också vid dessa tillfällen möjlighet för medlemmarna att kort presentera sitt företag, att göra en VÄV-presentation (Vem är vem). Vår branschspridning är stor.

Då vi är ett stort antal medlemmar har vi möjlighet att samverka med såväl myndigheter, organisationer som kommunen.

Dessutom vill vi vara ett forum för nytänkande och utveckling och sist men inte minst så har vi trevligt tillsammans.

Stadgar för hamnens företagsgrupp