Aktiviteter


Våra lunchmöten

Vi arrangerar lunchmöten en gång per månad under vår- och höstsäsong. Mötet hålls oftast hos något medlemsföretag som då också får tillfälle att presentera sig och sin verksamhet. Eftersom det händer mycket i Malmö såsom byggande av Malmö Live, utbyggnaden i Västra Hamnen, förändringar i  Frihamnen och Norra hamnen kommer vi också att vara med på sådana platser.